Menighedsrådsformænd

Menighedsrådsformand Jyderup

Jette Møller
Rønnevej 15
4450 Jyderup
Tlf: 25 33 92 07
Mail: jhm@dukamail.dk

 

Menighedsrådsformand Holmstrup

Eva Schiøtt
Åmosevej 11
Holmstrup
4450 Jyderup
Tlf: 26 79 35 32
Mail: eva@degnen.dk