Menighedsrådsformand Jyderup

Jette Møller

Rønnevej 15

4450 Jyderup

Tlf: 25 33 92 07

Mail: jhm@dukamail.dk

 

Menighedsrådsformand Holmstrup

Eva Schiøtt

Åmosevej 11

Holmstrup

4450 Jyderup

Tlf: 26 79 35 32

Mail: eva@degnen.dk