Kirkekontor for Jyderup og Holmstrup Kirker

v/ kordegn

Karen-Margrethe Nielsen

Elmevej 11

4450 Jyderup

Tlf: 59 22 62 95

Mail: KMN@km.dk

Træffetid: tirsdag til fredag mellem 9 og 12

Besked kan indtales uden for kontortid.

Sikker mail til kirkebogsførende præst (bruges ved personfølsomme oplysninger):