Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Minikonfirmander

Der er pt. ikke undervisning i støbeskeen.

Minikonfirmandundervisningen i 2013

Undervisningen forløber over 12 gange – vi starter 4. april og slutter 25. juni.  Som der er tradition for, skal børnene være med til at arrangere en familiegudstjeneste som afslutning på forløbet. Det bliver d. 25. juni kl. 19.00 i Jyderup kirke.

Vi skal på opdagelse i kirken, og sammen skal vi synge nogle salmer og sange, nogle vil være kendte, men I kommer også til at lære nogle nye. Så skal I høre nogle historier fra biblen, og vi vil sammen finde ud af, hvad de handler om, og hvad de betyder.  Men der bliver også tid til at lege.

Vær opmærksom på at tilmelding vil komme gennem Jyderup skole i marts, men Henriette Barkholt kan også kontaktes på tlf.  29376295 eller mail: hbar@km.dk

Du kan også få invitation og tilmeldingssnip her: Minikonfirmander Jyderup kommuneskole 2013

 

Minikonfirmandundervisningen i 2012

Minikonfirmandundervisningen for 3. klassetrin på Jyderup kommuneskole i Jyderup Kirke startede 23. februar 2012. Her mødte børnene kirken og kristendommen på en måde, som passer til deres alder. Hensigten var at gøre dem bekendte med kirken, bibelhistorierne, salmerne, Fadervor, højtiderne – i en alder, hvor nysgerrigheden og legelysten stadig er stor, og bliver tilgodeset.

Brev om tilmelding blev uddelt gennem Jyderup kommuneskole.

Vi mødtes i Sognegården, Elmevej 11, 4450  Jyderup (samme retning som Jyderup Hallen) efter skoletid, torsdage kl. 14.30 til 15.30.

Her ses minikonfirmander fra 2011