Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Konfirmationsforberedelse

Se Trosbekendelse, Fader Vor & de 10 bud her

Konfirmation i 2016

Konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2015/16:
Der er truffet aftale med Tornvedskolerne, afdeling Jyderup om, at forberedelsen til konfirmation vil foregå på følgende måde:

1)      Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00 afholdes forældremøde og indskrivning af konfirmanderne i sognegården.

2)      Fra uge 44 (torsdag d. 29. oktober) skal konfirmanderne komme til forberedelse i sognegården i 2 timer (klokketimer) hver uge. Alle konfirmanderne kommer på samme tid og vil blive fordelt på to hold. Herudover er det aftalt med skolen, at der bliver en fælles udflugt i løbet af foråret for alle 7-klasses elever fra Jyderup skole.

 Konfirmation er i Holmstrup Kirke 24. april og i Jyderup Kirke 22. april, 1. maj og 2. oktober.

Alle konfirmationerne starter sandsynligvis kl. 10.30.