Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Regulativ

 

Regulativ for Sognegården i Jyderup

Ledelse & administration

Sognegårds-udvalget, bestående af to medlemmer fra Jyderup menighedsråd og et medlem fra Holmstrup menighedsråd har den overordnede ledelse af Sognegårdens anvendelse og drift.

Sognegårds-udvalget ansætter medhjælp til den daglige drift af sognegården og dens omgivelser.

 

Anvendelse

Sognegården stilles til rådighed for folkekirkens medlemmer til:

• Alle folkekirkelige aktiviteter i sognene – også faste gentagne møder.

• Konfirmandundervisning (store & små), samt tilhørende forældrearrangementer.

• Aktiviteter arrangeret af sognepræsterne.

• Møder og aktiviteter arrangeret af menighedsrådet, f.eks. menighedsrådsmøder, sogneaftener, kirkekaffe, pensionistmøder, o. lign.

• Øvrige kulturelle forenings-arrangementer, der ikke er uforenelige med folkekirken. Disse arrangementer kan også foregå om aftenen og afsluttes senest kl. 22.

• Menighedsrådets og kirkegårdens administration.

• Mindesammenkomster efter begravelser.

• Sognegården kan desuden anvendes af personer med tilknytning til ”De ni sogne” til kaffebord, receptioner og arrangementer i forbindelse med dåb, vielse og andre kirkelige handlinger samt til de store bryllupsdagsfejringer, runde fødselsdage og receptioner.

Foranstående arrangementer skal være afsluttet senest kl. 21.00.

 

Pr. 28. maj 2013