Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Kontakt

I Sognegården findes kontorer for

Jyderup Sognegård, Elmevej 11, 4450 Jyderup

Kbf. sognepræst Lars Ulrik Jensen – lauj@km.dk

Sognepræst Henriette Barkholt – hbar@km.dk

Kordegn Karen-Margrethe Nielsen – kmn@km.dk

Kasserer Preben Vive – regnskab@jyderupkirke.dk

Sognegården har tlf. 59 22 62 95

Åbent ti-fr kl. 9-12

 

Spørgsmål vedrørende kirkegården bedes rettet til kirkegårdskontoret

på tlf. 59 27 70 40 – bedst mellem 11.30 og 12.30

eller mail graver@jyderupkirke.dk

 

Leje af lokalerne i Sognegården

Kontakt Lisbeth Jespersen på tlf. 59 22 62 95 i Sognegården eller på mail: sognegaard@jyderupkirke.dk – eller på hendes direkte mobiltelefon 61 39 15 53 for at høre om priser og betingelser for brug af lokalerne.

 

Sognegårdens ledelse

Sognegården ledes af et udvalg bestående af 3 personer under menighedsrådene i Holmstrup og Jyderup. Udvalget består af Hans Ole Jensen, Holger Møller og Elo Larsen. Lisbeth Jespersen, daglig leder af Sognegården, deltager i møderne.