Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Personregistrering

Kirkekontorets adresse er: Elmevej 11, 4450 Jyderup.
Telefon: 59 22 62 95  Email: KMN@km.dk

Kontoret er åbent ti-fr kl. 9-12

 

Hvad gør jeg i tilfælde af……..

Fødsel

Når moderen er gift: Fødsel & faderskab registreres automatisk.

Når moderen er ugift: Fødsel registreres automatisk. Faderskab kan fastslås ved at udfylde “Omsorgs- og ansvarserklæring” på Borger.dk inden 14 dage efter fødslen.

 

Navngivning

Navngivning af et barn skal ske inden barnet er 6 måneder og kan ske på to måder:

Enten ved dåb, hvor forældrene henvender sig på kirkekontoret (evt. telefonisk) og træffer en aftale.

Eller ved at gå på Borger.dk, hvor navngivning kan foretages.

 

Vielse

Hvis I ønsker at blive gift i kirken rettes henvendelse til kirkekontoret for nærmere aftale. Mindst en af parterne skal være medlem af Folkekirken.

Blanket til udfyldelse før vielse kan findes her: http://www.holbaek.dk/borger/familiebornogunge/aegteskab.aspx

 

Dødsfald og begravelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn hvor afdøde boede.

Ved begravelse rettes henvendelse til sognepræsten.

 

Navneændring

Dette sker ved at gå på Borger.dk, hvor navneændring kan udfyldes.

 

Mistet attest

Attestudstedelser sker ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet eller ved indtastning på Borger.dk.