Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Personale

Organist ved Jyderup og Holmstrup kirker

Da vores nuværende organist ved Jyderup og Holmstrup kirker har fået nyt arbejde, søger vi en ny organist.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Organisten skal ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger spille de valgte melodier på orgelet, samt forestå den musikalske ledelse af salmesangen ved andagter på plejehjem.

Ansøgerne skal være indstillet på, at en del af tjenesten foregår på hverdage i forbindelse med bisættelser og begravelser samt vielser.

Stillingen er baseret på et beregnet årligt timetal på ca. 936 timer og vil blive aflønnet efter uddannelse og i henhold til gældende overenskomster – se www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelse vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Alternativt vil ansættelsen af en uddannet organist være omfattet af overenskomsten mellem kirkeministeriet, CO10 – Centralforeningen af 2010 og Dansk Organist- og Kantor Samfund (DOKS) for organister og de tilhørende protokollater.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (18/37). Gældende overenskomster kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Ansættelse sker, efter at ansættelsesudvalget har hørt ansøgerens evne som organist og med en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Jyderup-Holmstrup Pastorat dækker de 2 sogne med knap 5.000 indbyggere, hvoraf ca. 85% er medlemmer af folkekirken, og der er ansat 2 præster. Orglet i Jyderup Kirke er et Marcussen og Søn orgel, bygget i 1980 med 14 stemmer; 7 i hovedværk og 7 i svelleværk og pedal, og orglet i Holmstrup Kirke er et nyrenoveret romantisk Frobenius pneumatisk orgel fra 1928 med 12 stemmer og pedal.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formanden for Jyderup Menighedsråd, Freddy Ingholt, tlf. 61 75 67 42 eller formanden for Holmstrup Menighedsråd, Eva Schiøtt, tlf. 26 79 35 32.

Du kan også gå ind på jobnet.dk eller jyderupkirke.dk – hvor du kan se opslaget i sin helhed.

 

Vil du medvirke til at påvirke det musikalske indhold i det kirkelige arbejde – så er det dig, vi søger!

Vi skal have din ansøgning senest den 23. juni 2017 kl. 12.00 (men gerne før) og den skal sendes til:

Jyderup-Holmstrup Pastorat

Elmevej 11, 4450 Jyderup

Mail: freddyingholt@gmail.com eller eva@degnen.dk