Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Adresseliste

Jyderup Sognegård

Elmevej 11, 4450 Jyderup

Præster
Kbf. Lars Ulrik Jensen, Tværvej 14, 4450 Jyderup. Tlf. 29 39 69 73. E-mail: lauj@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 12.00.

Henriette Barkholt, C.F.  Møllers Allé 16, 10 th., 2300 København S. Tlf. 29 37 62 95. E-mail: hbar@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag mellem kl. 11.30 og 12.30.

Kirkekontor v/ kordegn
Karen-Margrethe Nielsen, Elmevej 11, 4450  Jyderup
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-12.00 på tlf. 59 22 62 95. E-mail: kmn@km.dk

Telefonnr. til kollektbrug: 24 26 62 95

Organist
Birgitte Krossing, tlf. 40 15 53 06

Kirkesanger

Børge Nielsen, tlf. 30 31 77 71 / 64 69 98 22
Jyderup kirke

Graver
Jack Rasmussen, tlf. 59 27 70 40. Træffes normalt på kirkegården mellem kl. 11.30 og 12.30 (privat tlf. nr. 60 76 62 08).

Kirkeværge
Kristian Knudsen, Kvamvej 11, tlf. 59 27 69 68

Menighedsrådsformand
Freddy Ingholt, Kvamvej 12, tlf. 61 75 67 42

Holmstrup kirke

Graver
Dorthe Rasmussen, tlf. 59 27 80 68. Træffes kl. 12.00-12-30 undt. mandag. (Privat tlf. 58 25 00 74)

Kirkeværge
Per Malmos, Holmstrup Byvej 1, tlf. 59 27 73 78

Menighedsrådsformand
Eva Schiøtt, Åmosevej 11, 4450 Jyderup, tlf. 26 79 35 32