Jyderup Kirke og Holmstrup Kirke

Særgudstjenester: Kyndelmisse – Høst – Allehelgen og Familiegudstjenester

Der er ikke pt. planer om særgudstjenester

Nedenfor ses afholdte

 

Afskedsgudstjeneste i Holmstrup og Jyderup kirker

I Holmstrup kl. 10.30, hvor vi efterfølgende byder på kaffe og kage.

I Jyderup afholdes gudstjenesten kl. 14.00. Efterfølgende – kl. ca. 15.00 – er der sammenkomst i sognegården i Jyderup, hvor der vil være lejlighed til at sige farvel og tak til Søren for hans 32 år som sognepræst i Jyderup og Holmstrup.

Menighedsrådene er vært ved et traktement, hvor alle er velkomne.

Søren og Solveig

Nedenfor et uddrag af Sørens artikel i De ni Sogne

Takker af efter 32 år

Der er tradition for, at sognepræster i Jyderup-Holmstrup pastorat bliver længe i stillingen, og den tradition har vi videreført, idet vi, når jeg holder afskedsgudstjenester søndag d. 31. januar, har været ansat her på stedet i 32 år.

Det har ikke altid været lige let, men når jeg prøver at kigge tilbage på disse mange år, kan jeg gøre det i bevidstheden om, at jeg syntes, at det aldrig er gået helt galt.

Selvfølgelig har der været fejltagelser. Selvfølgelig har der været noget, der har kunnet gøres bedre – både fra min side og fra andres side, men folkekirken er her, og holdningen til folkekirken har ikke ændret sig i min tid. Den positive holdning er stadig til stede, og det skal vi alle sætte pris på.

Jeg takker for jeres tålmodighed og overbærenhed.

Mvh.

Søren Trolddal Nielsen

Sognepræst i Jyderup-Holmstrup pastorat

 

 

 

Afholdte særgudstjenester:

Billeder fra en høstgudstjeneste i Holmstrup Kirke

Vi fejrede og takkede for årets høst i den smukt pyntede kirke.

 

 

 

 

 

 

Se de stemningsfyldte billeder fra Kyndelmissegudstjeneste afholdt 2. februar 2012 i Holmstrup Kirke.

40 Dage efter Jesu fødsel – hvor vinteren havde varet længe, og de mørke timer var lange og kolde – holdt vi lys-gudstjeneste kl. 19.00. Vi fik varme i hjerte og sind, lyttede og sang – aftenen var fyldt med lys.

Sognepræst Henriette Bach Barkholt
Fotograf: Maria Cecilie Barkholt.